Prelegent

Jacek Garncarz

Szkolenia:

Prelegent nie prowadzi obecnie żadnych szkoleń

Jacek Garncarz

Ukończył studia na Wydziale Weterynaryjnym warszawskiej SGGW w 1991 roku. W latach
1990-1997 asystent w Katedrze Chirurgii Małych Zwierząt Wydz. Wet. SGGW. W latach 1996-1997 odbył staż z zakresu okulistyki weterynaryjnej w Royal Veterinary College University of London. Od 1998 roku do dziś właściciel Okulistycznej Przychodni Weterynaryjnej w Warszawie. Od 1993 roku członek ESVO (European Society of Veterinary Ophthalmology) i ISVO (International Society of Veterinary Ophthalmology). W 2014 roku został jako pierwszy lekarz z Polski wpisany na listę panelisów ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists) prestiżowego europejskiego koledżu okulistów weterynaryjnych, uzyskując tytuł ESE ECVO (Eye Scheme Examiner ECVO). Od 2015 roku członek komisji ds. chorób genetycznych oczu ECVO (HED Committee ECVO). Wykładowca okulistyki weterynaryjnej na wydziałach weterynarii w Warszawie i Poznaniu. Wykładowca okulistyki na Studiach Podyplomowych. Wykładowca na wielu kongresach, sympozjach, zjazdach, warsztatach… Autor prawie już 100 publikacji z zakresu okulistyki weterynaryjnej w różnych czasopismach branżowych. Redaktor naukowy polskiego wydania książki „Okulistyka weterynaryjna Slattera”.