Dofinansowanie projektu

DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt pt.: „Stworzenie interaktywnej platformy edukacyjno-szkoleniowej dla potrzeb rynku weterynaryjnego” otrzymał dofinansowanie z działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nazwa Beneficjenta: LINEAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane teleadresowe:
Linear Sp. z o.o.
Al. 3 Maja 7/2
00-401 Warszawa

Przydatne linki:

www.europa.eu – oficjalna strona Unii Europejskiej

www.poig.gov.pl – strona poświęcona Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka

www.mir.gov.pl – adres strony internetowej Instytucji Zarządzającej

www.mac.gov.pl – adres strony internetowej Instytucji Pośredniczącej

www.parp.gov.pl – adres strony internetowej Instytucji Wdrażającej

www.web.gov.pl – adres strony internetowej z informacjami na temat działania 8.1 PO IG