Prelegent

Jessica M. Quimby

Dr. Quimby jest specjalistką z zakresu chorób wewnętrznych małych zwierząt i doktorem nauk weterynaryjnych. Bada przewlekłą chorobę nerek (chronic kidney disease – CKD), była członkinią wydziału medycyny weterynaryjnej Colorado State University do 2017 roku. Obecnie zajmuje stanowisko profesorskie z zakresu medycyny wewnętrznej małych zwierząt (associate professor of small animal internal medicine) w Ohio State University.

Zakres jej zainteresowań obejmuje patofizjologię nerek, nowatorskie strategie leczenia i terapie wspomagające oparte na faktach. Obecnie skupia ona swoje zainteresowanie na poprawie terapii wspomagających i jakości życia kotów z CKD. Dr. Quimby otrzymała nagrodę International Renal Interest Society Award i AVMF/Winn Feline Foundation Research Award za swój wkład w rozwój nefrologii i medycyny kotów.