Prelegent

Corey Saba DVM, DACVIM (Oncology), Associate Professor

Szkolenia:

Prelegent nie prowadzi obecnie żadnych szkoleń

Corey Saba DVM, DACVIM (Oncology), Associate Professor

Profesor Corey Saba ukończyła studia weterynaryjne na University of Luisiana. Jest dyplomowanym specjalistą w zakresie onkologii American College of Veterinary Internal Medicine.

Od 2006 do 2012 roku związana z wydziałem medycyny i chirurgii małych zwierząt na University of Georgia. Początkowo piastowała stanowisko nauczyciela, następnie pracowała jako asystent w dziedzinie onkologii. Od 2012 roku zajmuje stanowisko profesora na wydziale onkologii University of Georgia.

Profesor Saba jest autorką rozdziałów w wielu cenionych podręcznikach, m.in.: „Withrow and MacEwen's Small Animal Clinical Oncology”, „Consultations in Feline Internal Medicine” czy “Decision Making in Small Animal Oncology” oraz laureatką prestiżowej nagrody za wybitne badania kliniczne Pfizer. Uznanie zdobyła za ogromny wkład w zastosowanie chemioterapeutyków u zwierząt, w tym za określenie odpowiednich dawek, a także za stosowanie deksrazoksanu w leczeniu wynaczynienia doxorubicyny, rzadkiej komplikacji w przypadku chemioterapii.