Prelegent

Catherine E. Langston, DVM, DACVIM (SAIM), Associate Professor

Szkolenia:

Prelegent nie prowadzi obecnie żadnych szkoleń

Catherine E. Langston, DVM, DACVIM (SAIM), Associate Professor

Profesor Catherine Langston ukończyła studia weterynaryjne na Louisiana State University, następnie odbyła staż i rezydenturę w Animal Medical Center oraz specjalistyczny staż z chorób nerek i hemodializy na University of California w Davis. Była szefem oddziału nefrologicznego AMC od 1999 roku.

Jej zainteresowania kliniczne dotyczą leczenia przewlekłej choroby nerek, komplikacji związanych z hemodializą oraz leczenia anemii w przewlekłej chorobie nerek. Profesor Langston jest jednym z organizatorów Advanced Renal Therapies Symposium.