Prelegent

Sue Dyson, MA, VetMB, PhD, DEO, FRCVS

Szkolenia:

Prelegent nie prowadzi obecnie żadnych szkoleń

Sue Dyson, MA, VetMB, PhD, DEO, FRCVS

Dr Sue Dyson jest światowej sławy ekspertem w dziedzinie ortopedii koni, specjalizuje się zwłaszcza w zakresie kulawizn i słabych wyników u koni sportowych. Sama trenowała konie i startowała w zawodach WKKW na zaawansowanym poziomie. Połączenie jej doświadczenia jako jeźdźca i zamiłowania do koni sportowych pozwoliło dr Dyson posiąść dogłębną wiedzę w tej dziedzinie i zrozumieć przyczyny słabych wyników sportowych u koni wszystkich dyscyplin.
Potrafi doskonale diagnozować subtelne i skomplikowane przypadki kulawizn. Jest także ekspertem w diagnostyce obrazowej, w tym radiografii, ultrasonografii, scyntygrafii i rezonansie magnetycznym.

Sue jest międzynarodowym prelegentem, wykładała także w Polsce podczas konferencji PTH (Polskie Towarzystwo Hipiatryczne) w 2008 roku. Opublikowała w czasopismach naukowych ponad 230 artykułów, które są często cytowane. Jest współredaktorem i współautorem podręczników „Diagnosis and Management of Lameness in the Horse”, „Equine Scintigraphy” i „Clinical Radiology of the Horse”. W 2000 roku otrzymała z ramienia BEVA prestiżową nagrodę im. Johna Hickmana za nadzwyczajne zasługi dla rozwoju ortopedii koni.
W 2005 roku dr Dyson została Honorowym Członkiem BEVA (British Equine Veterinary Association). W 2007 roku otrzymała nagrodę Tierklinik Hochmoor za wybitny, innowacyjny i trwały wkład w medycynę weterynaryjną na całym świecie. American Association of Equine Practitioners przyznało jej nagrodę Franka J. Milne'a, natomiast w 2014 roku dr Dyson została Honorowym Członkiem Societa Italiana Veterinari Per Equini.