Prelegent

Simon R. Platt, BVM&S, MRCVS, DACVIM (Neurology), DECVN, Professor

Prof. Simon R. Platt tytuł lekarza weterynarii uzyskał w 1992 roku na University of Edinburgh w Szkocji. Na University of Guelph w Ontario (Kanada) odbył praktykę związaną z chirurgią i leczeniem małych zwierząt. Następnie przez dwa lata zajmował się prywatną praktyką weterynaryjną w Wielkiej Brytanii.

W 1998 roku prof. Platt ukończył specjalistyczny staż z zakresu neurologii i neurochirurgii na University of Florida w Gainesville, a następnie spędził dwa lata jako adiunkt w Katedrze Neurologii Univeristy of Georgia. W 2000 roku zdecydował się na powrót do Wielkiej Brytanii, gdzie do 2006 roku sprawował funkcję kierownika Oddziału Neurologii i Neurochirurgii Animal Health Trust. W tym czasie został się także profesorem Katedry Medycyny i Chirurgii Małych Zwierząt na University of Georgia.

Prof. Platt obecnie przewodniczy ACVIM Neurology Specialty, jest członkiem-założycielem grupy SEVEN (Southestern Veterinary Neurology Group) oraz profesorem Neurologii i Neurochirurgii na University of Georgia.

Jest autorem i współautorem ponad 180 artykułów naukowych i 50 rozdziałów książek. Współredagował BSAVA Manual of Canine and Feline Neurology oraz Manual of Small Animal Neurological Emergencies. Ma na swoim koncie wiele nagród za wybitne osiągnięcia naukowe. W 1998 roku otrzymał nagrodę AAVC National Resident of the Year, w 2005 roku BSAVA Blaine Award za wybitny wkład w medycynę i chirurgię małych zwierząt, w 2010 roku Clinical Research Award, a w 2012 roku David Tyler Award za innowacyjne metody nauczania na University of Georgia.

Zainteresowania prof. Simona R. Platta skupiają się głównie na chorobie niedokrwiennej ośrodkowego układu nerwowego (udary mózgu i zator włóknisto-chrzęstny - FCE) oraz nowotworach mózgu u psów.