Prelegent

Kei Hayashi, DVM, PhD

Kei Hayashi, DVM, PhD

Dr. Kei Hayashi ukończył studia na Uniwersytecie w Tokio (BVMS/DVM/PhD), a następnie uzyskał stopnie naukowe MS i PhD na Uniwersytecie w Wisconsin. Później odbył staż w dziedzinie chirurgii małych zwierząt na Uniwersytecie w Wisconsin i został absolwentem American College of Veterinary Surgeons. Był także asystentem na katedrze chirurgii ortopedycznej małych zwierząt w Michigan State University, a następnie przeniósł się do Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis.  Dr. Hayashi jest członkiem rady doradczej Asian Society of Veterinary Surgery (AiSVS), Japanese College of Veterinary Surgeons (JCVS), a także Asian Board of Veterinary Specialties (AiBVS).

Opublikował ponad 100 artykułów naukowych z zakresu badań ortopedycznych. Jego praca naukowa koncentruje się na patologii uszkodzenia ścięgien/więzadeł i procesie gojenia się ran, systemach całkowitej wymiany stawów, profilowaniu molekularnym osteoarthritis, ortopedii porównawczej oraz medycynie sportowej.