Prelegent

Dr hab. Jarosław Popiel, profesor nadzwyczajny UP Wrocław

Szkolenia:

Prelegent nie prowadzi obecnie żadnych szkoleń

Dr hab. Jarosław Popiel, profesor nadzwyczajny UP Wrocław

Prof. Popiel ukończył w 1990 roku Akademię Rolniczą we Wrocławiu, a następnie rozpoczął pracę jako asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. W 1998 roku uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych, a 2011 - doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych. Od 2013 roku obejmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego. Jego zainteresowania naukowe obejmują dermatologię oraz endokrynologię weterynaryjną. Jest redaktorem polskiego wydania podręcznika: Dermatologia małych zwierząt. Kolorowy atlas i przewodnik terapeutyczny, a także redaktorem wybranych rozdziałów w publikacjach: Praktyka kliniczna - Psy, 5 minut konsultacji weterynaryjnej. Psy i koty, Diagnostyka różnicowa psów i kotów, Kliniczna endokrynologia psów i kotów.