VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rozwój nowoczesnych metod biotechnologii i ich przydatność w hodowli bydła”

Dnia 7 października 2016 roku w Łomży odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rozwój nowowczesnych metod biotechnologii i ich przydatność w hodowli bydła", na którą wszystkich lekarzy weterynarii zaprasza Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział Łomżyńsko-Ostrołęcki wraz z Polskim Stowarzyszeniem Bujatrycznym oraz Północno Wschodnią Izbą Lekarsko Weterynaryjną.